Andningsmassage

Andningsmassage enligt  ”Lotorpsmetoden”

Lotorpsmetoden/Thoracal mobilisering bygger på svensk klassisk massage men inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår kraftfull massage av andningsmuskulaturen och andningsövningar för att lära sig att andas mer effektivt. Med hjälp av terapeuten lär man sig aktiv andning som man sedan använder i hemövningar ihop med rörelser.

Syftet med behandlingen är att uppnå en ”lägre” bröstkorg med andningen djupare i lungorna och att få ett bättre utbyte av syret i lungorna/kroppen. Att effektivisera in -och utandningen och att få bröstkorgen att vidga och dra ihop sig utan att behöva ”ta i”. Man vill tömma lungorna på gammal ”sur” luft!

Behandlingsmetoden kan hjälpa dig med svårigheter som astma/ astmaliknande symptom som doftallergi mot.ex parfym och cigarettrök m.m. Besvär med svår hosta och slem, magkatarr, sura uppstötningar, yrsel och huvudvärk. Även stressrelaterade besvär med problem att  få luft, tungt att andas, snabb och hög andning och när bröstkorgen låser sig vid panik/ångestattacker kan behandlingen hjälpa till.

Effekten av behandlingen  är ofta häpnadsväckande och flertalet personer känner en omedelbar effekt och förbättring av sina besvär. Till en början kan man uppleva att musklerna är lite ömma typ träningsvärk men detta är tillfälligt och övergående. En ökad avgång av hosta och slem, heshet och halsbränna kan förekomma tillfälligt. Innan behandling går man igenom ett frågeformulär specifikt framtaget för andningsbesvär, gör mätning på andningskapaciteten med PEF-mätare och tar mått på bröstkorgens vidgande förmåga.

Vi människor behöver konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ.

Människan tar ca 20 000 andetag på ett dygn och andas genom att använda ett stort antal muskler i hals, bröst, rygg och magregionen.

Pris:
710 kronor 60 minuter