Andningsmassage

Andningsmassage enligt  ”Lotorpsmetoden”

Lotorpsmetoden/Thoracal mobilisering innebär kraftfull svensk klassisk massage med inriktning på behandling av andningsmuskulaturen och andningsövningar för att lära sig att andas mer effektivt.

Syftet med behandlingen är att uppnå en ”lägre” bröstkorg med andningen djupare i lungorna och att få ett bättre utbyte av syret i lungorna/kroppen.  Man vill tömma lungorna på gammal ”sur” luft!

Behandlingsmetoden kan hjälpa dig med svårigheter som astma/ astmaliknande symptom som doftallergi mot.ex parfym och cigarettrök m.m. Även stressrelaterade besvär med problem att  få luft, tungt att andas, snabb och hög andning och när bröstkorgen låser sig vid panik/ångestattacker kan behandlingen hjälpa till.

Innan behandling görs en mätning på andningskapaciteten med PEF-mätare och bröstkorgens vidgande förmåga mäts.

Pris:
750 kronor 60 minuter