Koppningsmassage

Koppnings – massage är en djupgående massagemetod med kinesiska gummikoppor. Det som skapas är en immunförsvarsstärkande bindvävsmassage.

Massagen fungerar utrensande av slaggprodukter tack vare beröringen och uppmjukningen av just bindväven.

Koppan fästs på huden så att det inuti koppan bildas ett vakumtryck som lyfter upp huden. Massören lyfter sedan den fästade koppan och för den fram och tillbaka över massageområdet. (Huden rullas med).

Kopporna används även för punktsättning på ömmande och värkande områden på kroppen, t.ex en axelled för att få ordentlig genomblödning.

Pris:
520 kronor 30 minuter