Koppningsmassage

Koppnings – massage är en kombination av klassisk massage och 5000 – årig koppningsterapi. Det som skapats är en form av immunförsvarsstärkande bindvävsmassage. Massagen fungerar utrensande av slaggprodukter tack vare beröringen och uppmjukningen av just bindväven. Koppan/kopporna fästs på huden med speciell teknik så att det inuti koppan bildas ett vakumtryck som lyfter upp huden. Massören lyfter sedan den fästade koppan och för den fram och tillbaka över massageområdet. (Huden rullas med).Kopporna används även för punktsättning på ömmande och värkande områden på kroppen, t.ex en axelled för att få ordentlig genomblödning.  Massagen är kraftfull och huden blir snabbt varm och får en röd ton.

Pris:
490 kronor 30 minuter